Kontakty Dojazd

Skład
 Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2015-2018)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1   Ryszard Napierała – przewodniczący Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Radny Sejmiku, Członek komisji
2 mgr inż. Adam Błochowiak – zastępca przewodniczącego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Wojewódzki Inspektor
3 mgr inż. Wiesław Małkowski – zastępca przewodniczącego Ekspert; były kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie Ekspert
4 mgr inż. Eugeniusz Andrzejczak Ekspert; były dyrektor Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Dłoni; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ekspert
5 mgr inż. Stanisław Banaszak Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Dyrektor ds. produkcji
6 mgr inż. Andrzej Barański Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Przedstawiciel ADM Szamotuły
7 mgr inż. Marek Beer Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dyrektor Departamentu
8 mgr inż.
Andrzej Frąckowiak
Wielkopolska Izba Rolnicza Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych
mgr inż. Marianna Jankowska Grupa "ROLNIK" Sp. z o.o. Samodzielny handlowiec
10 dr inż. Ryszard Jaworski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Adiunkt
11 mgr inż. Jerzy Kostrzewa Wielkopolska Izba Rolnicza Członek zarządu
12 mgr inż. Grzegorz Koszucki Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Dyrektor SDOO
13 mgr inż. Jan Kroehnke Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej Kierownik ZDOO
14 mgr inż. Zbigniew Król Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
15 inż. Agnieszka Łuczak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kościelnej Wsi Kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego
16 mgr inż. Józef Mak Ekspert; były inspektor COBORU Ekspert
17 prof. dr hab. Marek Mrówczyński Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Zakład Entomologii Kierownik Zakładu
18 prof. dr hab. Jerzy Nawracała Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Kierownik Katedry
19 dr inż. Zygmunt Nita Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Członek Zarządu
20 mgr inż. Marcin Nurkowski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zastępca dyrektora Departamentu
21 dr inż. Zdzisław Paszkiewicz Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Doradca prezesa
22   Stefan Piechocki Starostwo Powiatowe w Pile Wicestarosta
23   Maciej Rybowiak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Bobrownikach Kierownik ZDOO
24 mgr inż. Elżbieta Strzelczyk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
25 mgr inż. Michał Szymański Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Urbanowie Prezes
26 dr inż. Gwidon Tratwal Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kościelnej Wsi Zastępca Dyrektora SDOO w Słupi Wielkiej
27 mgr inż. Joanna Waszak Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego
28 dr inż. Edward Witkowski Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.Grupa IHAR Hodowca